Registru salariati - introducere tip asigurat conform declaratiei 112

Am introdus in registrul salariatilor optiune de tip asigurat din punct de vedere contract de munca conform Declaratiei 112:

Sectiunea A:

 • Salariat
 • Salariat Militar (contributia de somaj=0)
 • Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de munca sau raport de servicii (nu este salariat)
 • Cenzori, membri in consiliu de administratie
 • Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii acordate in baza contractului colectiv sau individual de munca suportate din fondul de salarii
 • Salariat Militar care isi desfasoara activitatea in alte conditii de munca

  Sectiunea C:
 • Personal monahal Culte Recunoscute (declara Ministerul Cultelor si unitatile subordonate)
 • Somer (declara ANOFM)
 • Pensionari peste limita (declara CNPAS si alte case de pensii)
 • Persoane beneficiare de ajutor social (declarate de primarii)
 • Persoane care beneficiaza de indemnizatiie de crestere copilului intre 2-3 ani (declara Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale)
 • Persoane care beneficiaza de indemnizatiie de crestere copilului cu handicap intre 3-7 ani (declara Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale)
 • Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv (declara Ministerul Justitiei)
 • Persoane care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 din Cod Penal si persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a pedepsei privative de libertate (declara Ministerul Justititiei)
 • Persoane returnate sau expulzate sau victimele traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii demnitatii (declara MAI)
 • Persoane prevazute la art.1 alin. 2 sau art. 23 alin. 3 sau art 32 din OUG 158/2005 (declara Casele de asigurari de sanatate)
 • Asigurati preluati de casele judetene de pensii de la unitatile in faliment (declara de CJP)
 • Sot/Sotie pentru personal roman trimis in misiune permanenta in strainatate (declara unitatile care trimit in misiune)
 • Membri corpului diplomatic care participa la cursuri de pregatire in strainatate pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice (declara MAE)
 • Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii suportate de bugetul asigurarilor de somaj (declara ANOFM)
 • Persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni
 • Persoane care realizeazt venituri din drepturi de proprietate intelectuala Persoane care realizeaza venituri profesionale din drepturi de autor si drepturi conexe prev art. III din OUG 58/2010 modificata
 • Persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, contracte de agent.
 • Consilieri locali
 • Persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
 • Persoane care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal
 • Persoane care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul Fiscal, care nu genereaza o persoana juridica
 • Persoane care realizeaza venituri obtinute din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal