Jurnal pentru vanzari - TVA la incasare

Am introdus raportul Jurnal pentru vanzari - TVA la incasare conform Ministerului de Finante.

Raportul contine urmatoarele coloane:

 • Nr. Crt.
 • Numar document
 • Data document
 • Denumire beneficiar
 • Document de incasare (Tip, numar, data)
 • Total document (inclusiv TVA)
 • Livrari taxabile - Baza de impozitare
 • Livrari taxabile - TVA
 • Livrari taxabile - Baza de impozitare operatiunii supuse taxarii inverse
 • Livrari taxabile - Operatiuni supuse regimurilor speciale de TVA
 • Suma incasata (inclusiv TVA)
 • Operatiuni exigibile - Baza de impozitare
 • Operatiuni exigibile - TVA
 • Operatiuni neexigibile - Baza de impozitare
 • Operatiuni neexigibile - TVA
 • Prestari intracomunitare de servicii - Cu drept de deducere
 • Prestari intracomunitare de servicii - Fara drept de deducere
 • Livrari scutite cu drept de deducere - conform art 143 alin (2) lit. a) si d) din Codul Fiscal
 • Livrari scutite cu drept de deducere - conform art 143 alin (2) lit. b) si c) din Codul Fiscal
 • Alte livrari scutite cu drept de deducere
 • Livrari scutite fara drept de deducere
 • Operatiuni neimpozabile