Asistent Import atașamente din director local în modulul Personal

În modulul Personal am introdus asistentul Import atașamente din director local. Prin intermediul acestui asistent se pot atașa în arhiva din NexusERP documente precum "Contract de munca", "Act aditional la contractul de munca", "Fisa postului", "Criterii evaluare post" etc.
În fereastra de import trebuie completate următoarele date:
1. Tip: se referă la tipul documentului pe care dorim să îl atașăm (Contract de munca, Fișa postului etc.)
2. Tratare data existente: Se va alege una din valorile:
a. Adaug: în cazul în care documentul pe care dorim să îl atașăm există, se mai adaugă o dată
b. Suprascrie: în cazul în care documentul pe care dorim să îl atașăm există, datele se vor suprascrie
c. Sari peste: nu vor fi luate în calcul documentele care există
3. Câmpul de legatură: Se alege câmpul după care se face identificare salariatului în baza de date. Opțiunile disponibile sunt :CNP, Marcă, Id intern sau Id extern.
4. Selecție director: Se alege directorul unde se regăsesc documentele ce urmează a fi importate.

Important!
Numele fisierelor trebuie să fie de forma: Câmp de legatură + Tipul clasificării + Nr. Document + Data document
În grid vor fi afișate următoarele informații:
- Denumire: reprezintă denumirea fișierului
- Salariatul: Salariatul va fi identificat in baza de date in functie de campul de legatura pe care l-am ales. Daca salariatul există se afiseză numele acestuia, în caz contrar, se va afișa un mesaj.
- Contract de muncă: Se verifică dacă persoana are contract de muncă. Dacă are, se va afișa numărul și data contractului, în caz contrar se va afișa un mesaj.

Mod de funcționare:
1. Se crează un director cu documentele pe care dorim sa le atasăm în arhivă.
2. Denumirea fișierelor depinde de tipul documentelor pe care dorim să le atasăm și de modalitate de identificare a salariatului în baza de date. Să presupunem că dorim sa adăugam în arhivă contractele de muncă ale salariaților, iar câmpul de legătură este "Marca". Denumirea fișierului va fi următoarea: 10380 Contract de munca 1 05.08.2016
3. Deschidem modulul Personal - Asistent- Import atașamente din director local. Alegem la tip document Contract de munca și câmpul de legătură Marca.
4. Alegem directorul pe care l-am creat la pasul 1.
5. Se apasă butonul Salvez.

Functionalitatea este disponibilă începând cu versiunea 18.19.74