Raport "Statistică vânzări detaliată" - includere coloană "Unități de target"

În sursa de date a raportului Statistică vânzări detaliată din modulul Statistică produse vândute am inclus si câmpul Unități de target din nomenclatorul de bunuri și servicii. Câmpul permite filtrare, grupare și ordonare. Modificarea va fi disponibilă începând cu versiunea 18.18.