lista iesiri cu ntg cant um2

Includere camp "Cantitate UM2" in raportul "Lista iesiri cu note transfer intre gestiuni" din modulul Transfer intre conturi

Am introdus in aplicatia NexusERP(18.17.136), posibilitatea de a afisa in raportul "Lista iesiri cu note transfer intre gestiuni" din modulul Transfer intre conturi, campul Cantitate UM2.