Listare Bonuri de cosum ți Note de transfer între gestiuni - posibilitate filtrare după serie document

În rapoartele "Nota de tranfer între gestiuni" din modulul Tranfer între gestiuni și "Bon de consum materii prime și materiale - Formular" din modulul Bon de consum materiale am inclus posibilitatea filtrării după "Serie document".
Modificarea va fi disponibilă începand cu versiunea 18.18.1