Plata factura cu chitanta si ordin de plata

In aplicatia Xecutive.Retail, in interfata de vanzare Supermarket Mixt, s-a introdus posibilitatea de plata pe loc a facturilor si de plata a facturilor in sold cu chitanta si ordin de plata.
Pentru ordinul de plata este necesara introducerea unui numar de document.

Pentru incasarea pe loc a facturilor cu chitanta se listeaza automat o factura cu chitanta.

Pentru incasarea facturilor in sold cu chitanta se listeaza automat o chitanta cu suma totala incasata.
La listarea automata a chitantei se listeaza un numar de exemplare stabilit la setarea "Numar exemplare chitanta" din pagina Facturi.