Adaugare campuri "id_extern_client", "id_extern_agent", "id_extern_delegat", "id_extern_pregatire" si "id_extern_adresa" in procedura importex_comenzi_clienti

In aplicatia Nexus ERP (v18.15), am adaugat campurile "id_extern_client", "id_extern_agent", "id_extern_delegat", "id_extern_pregatire" si "id_extern_adresa" in procedura importex_comenzi_clienti. In cadrul importului se va face o verificare dupa id_extern si se vor completa id-urile corespunzatoare.