Dezvoltare modul nou - Evidenta prelucrari in grupul Interne => Protectia datelor personale.

Am adaugat in aplicatia Nexus (v.13), in grupul Interne => Protectia datelor personale, modulul Evidenta prelucrari.
Acest modul inglobeaza informatii din aproape toate modulele din grupul Interne => Protectia datelor personale.
Pentru a putea opera date in acest modul trebuie creat un carnet de tipul "P.D.P" (Protectia datelor personale) in modulul "Carnete".

In cadrul modulului sunt inregistrate documentele de tipul "P.D.P". Aceste documente contin informatii despre:

- Tipul, seria, numarul si data operarii documentului
- Operatiunea: Se refera la operatiunile de prelucrare a datelor (Ex: utilizarea datelor personale pentru a trimite o oferta unui client)
- Operatorul: Persoana care inregistreaza datele in sistem
- Responsabilul: Persoana responsabila cu prelucrarea datelor cu caracter personal
- Garantiile:
- Categoria persoanelor vizate:
- Categoriile de date prelucrate: Ex: originea rasiala sau etnica, opiniile politice, filozofice sau religioase, orientarea sexuală, date genetice sau biometrice
-Scopurile prelucrarii: Se precizeaza scopul sau scopurile in care sunt colectate sau prelucrate datele cu caracter personal (Ex.
gestionarea relaţiei comerciale, managementul resurselor umane, geolocalizare, videosupraveghere etc.)
-Masuri de securitate: Se precizeaza masurile de securitate implementate pentru a reduce la minimum riscurile de acces
neautorizat la date și, in consecinta, impactul asupra vietii private a persoanelor vizate.

In cadrul acestui modul aveti posibilitatea de a vizualiza prin intermediul raportului "Listă evidenta prelucari" toate documentele operate in baza de date. Raportul permite grupari, ordonari si filtrari dupa majoritatea campurilor disponibile in setul de date.

De retinut!
In momentul in care se apasa butonul "Salvez" sunt preluate categoriile de date, scopurile si masurile de securitate au fost definite in nomenclatorul de "Operatiuni" pentru operatiunea selectata.

Pentru a automatiza completarea automata a acestui registru am creat o funcție speciala in API-ul nostru.
Orice prelucrare a datelor personale trebuie, conform RGPD, să o inregistram in Registrul de evidența activitatilor de prelucrare. De exemplu, orice raport din Salarii, ERP sau CRM care contine date ale persoanelor fizice (salariati, clienti, agenți, delegați, etc) creat pentru tiparire sau transmisie prin email, orice declaratie contabila sau orice transmisie de date (se transmite lunar la banca pentru plata salariilor lista de salariati, conturi și sume de plata) trebuie consemnate in registrul amintit mai sus.
In acest caz Nexus API poate fi apelat, astfel incat, automat la executarea unei operatii care include date personale sa inregistreze in tabela „Registrul de evidenta activitatilor de prelucrare” toate datele necesare evidentei, inclusiv utilizatorul care proceseaza datele.