Import si anulare import utilaje prin protocolul Importex in cadrul modulului "Vehicule si utilaje"

In modulul "Vehicule si utilaje" am introdus posibilitatea importului de utilaje prin protocolul Importex si eventuala anulare ulterioara a acestuia.

Structura campuri import utilaje:

id_importex- varchar(25): ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
den_utilaj- varchar(25): Cod numeric sau alfanumeric care asigura identificarea unica a unui utilaj
id_marca- varchar(25): ID unic pentru identificarea marcii unui utilaj (optional)
den_marca- varchar(50): Denumirea marcii utilajului (optional daca se specifica id_marca)
id_model- varchar(25): ID unic pentru identificarea modelului unui utilaj (optional)
den_model- varchar(50): Denumirea modelului utilajului (optional daca se specifica id_model)
nr_inventar- varchar(20): Numarul de inventar al utilajului
tip_proprietate- varchar(20): Tipul de proprietate al utilajului (Proprietate, Leasing, Inchiriat, Client)
id_proprietar- varchar(25): ID unic pentru identificarea proprietarului utilajului (optional)
cod_proprietar- varchar(20): Codul fiscal al proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar sau den_proprietar)
den_proprietar- varchar(20): Denumirea proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar sau cod_proprietar)
id_tip- varchar(25): ID unic pentru identificarea tipului/categoriei din care face parte utilajul (optional)
den_tip- varchar(50): Denumirea tipului/categoriei din care face parte utilajul (optional daca se specifica id_tip)
id_centru_profit- varchar(25): Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit- varchar(30): Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
tarif_pe_ora- money: Tariful pe ora al utilajului
an_fabricatie- int: Anul fabricarii utilajului
ore_initiale- int: Orele initiale ale utilajului
data_initiala- smalldatetime: Data initiala a utilajului
cilindree- int: Capacitatea cilindrica a utilajului
sarcina_utila- int: Sarcina utila a utilajului
sarcina_maxima- int: Sarcina maxima a utilajului
volum_maxim- int: Volumul maxim al rezervorului utilajului
consum_mediu- numeric(3,1): Consumul mediu al utilajului
combustibil_initial- numeric(11,2): Combustibilul initial al utilajului
validare- bit: Se va valida sau nu utilajul dupa salvare