Modul nou: Optiuni Dosare Contabile

Am finalizat modulul Opțiuni Dosar Contabil din grupul Contabilitate => Dosar Contabil

Modulele din grupul Dosar Contabil automatizează activitățile repetitive de natură contabilă legate de finalizarea unei perioade de raportare financiar-contabilă: lună, trimestru, semestru sau an.

Modulul Opțiuni Dosar Contabil este destinat construcției „scheletului” dosarului contabil.
De aceea înainte de a folosi oricare alt modul din grupul Dosar Contabil trebuie să configurăm opțiunile „scheletului” dosarului contabil.

Pentru fiecare firma din portofoliu nostru (Modulul Societăți) putem crea un dosar contabil care să conțină: rapoarte, declarații contabile, activități contabile și mesaje SPV ANAF.

Acest modul are două roluri principale:
- ne ajută să nu omitem din greșeală diverse sarcini periodice
- ne ajută să finalizăm mult mai repede sarcinile repetitive.


Opțiunile de lucru ale unui dosar contabil sunt împărțite în patru categorii:

1. Destinații
Aici se definesc destinațiile documentelor emise de Nexus ERP pentru Dosarul Contabil. Acestea pot fi:
- Imprimanta - se stabilește o imprimantă implicită pentru tipărire
- Stocare pe disc – se stabilește directorul unde vor fi salvate documentele (pdf) și în cazul în care stocarea se face într-un director Share din rețea se poate stabili suplimentar utilizatorul si parola cu care se va face autentificarea în rețea.
- Email – pentru email există posibilitatea de a defini trei liste distincte de adrese de email, aceasta pentru a putea trimite documente diferite către destinații diferite (de ex.: departamentul Management primește rapoarte sintetice de analiză, iar departamentul Contabilitate primește rapoarte operaționale).

2. Rapoarte
Putem crea pentru fiecare firmă din Nexus ERP liste cu rapoarte/documente pe care dorim să le emitem la sfârșitul exercițiului (lună, trimestru, semestru, an), cum ar fi: Balanța de verificare, Note contabile, Registrul stocurilor, Fișe de magazie, Registrul de casă, Jurnalul de cumpărări, Balanța stocurilor, Situația imobilizărilor, Situația clienților de încasat, Analiza centrelor de profit, etc.
- Stabilim frecvența - lună, trimestru, semestru, an – de emitere a documentelor.
- Stabilim care rapoarte le dorim listate la imprimantă.
- Stabilim care rapoarte le dorim salvate pe disc în directorul de arhivare.
- Stabilim care rapoarte le dorim trimise ca atașament pe email și către care liste de adrese de email să plece.

3. Declarații
Putem crea pentru fiecare firmă din Nexus ERP liste cu declarații (100, 112, 300, etc) pe care trebuie să le depunem online conform vectorului fiscal (lună, trimestru, semestru, an).
- Stabilim frecvența - lună, trimestru, semestru, an – de depunere a declaraților.
- Stabilim care declarații si recipise vor fi tipărite după depunere și descărcarea recipisei.
- Stabilim care declarații si recipise vor fi salvate pe disc după depunere în directorul de arhivare.

4. Activități
Putem crea liste de activități pentru fiecare firmă din Nexus ERP, cu activitățile contabile pe care le prestăm periodic (lună, trimestru, semestru, an).
- Stabilim frecvența - lună, trimestru, semestru, an – cu care trebuie să prestăm activitățile.
- Stabilim ziua când activitatea trebuie prestată. În cazul perioadelor mai mari de o lună ziua va fi din ultima lună a perioadei alese.
- Stabilim dacă generăm o activitate și în calendarul unui utilizator.