Adaugare campuri in analiza avansata pentru stocuri produse in modulul BI-Analiza avansata, in aplicatia Xecutive.SQL.Net

In aplicatia Xecutive.SQL.Net, in modulul BI - Analiza avansata pentru sursa de date "Stocuri produse" s-au adaugat campurile "Pret mediu achizitie" si "Pret mediu de vanzare cu TVA".