| v.18.6 | Nexus Media | Articol anterior | Articol următor

Am finalizat modulul Dosar Contabil în grupul Contabilitate => Expert
Acest modul automatizează task-urile repetitive legate de finalizarea unei perioade de raportare financiar-contabilă: lună, trimestru, semestru sau an.

Task-urile gestionate sunt grupate, după natura lor, în trei categorii:
- Rapoarte - generarea automată de rapoarte şi tipărirea lor la imprimantă, stocarea pe disc sau transmiterea prin email.
- Declarații - generarea şi validarea declaraţiilor cu DUK Integtartor, încărcarea pe site-ul ANAF.ro, descărcarea recipiselor de pe ANAF.ro şi tipărirea + salvarea recipiselor şi declaraţiilor.
- Activități - evidenţa realizări diverselor activităţi contabile.

Acest modul are două roluri principale:
- ne ajută să nu omitem din greșeală diverse sarcini periodice;
- ne ajută să finalizăm mult mai repede sarcinile repetitive.

Exemple de utilizare:
1.
Putem crea pentru fiecare firmă la care ținem contabilitatea în Nexus ERP liste cu rapoarte/documente pe care dorim să le emitem la sfârșitul exercițiului (lună, trimestru, semestru, an), cum ar fi: Balanța de verificare, Note contabile, Registrul stocurilor, Fișe de magazie, Registrul de casă, Jurnalul de cumpărări, Balanța stocurilor, Situația imobilizărilor, Situația clienților de încasat, Analiza centrelor de profit, etc.
- Stabilim care rapoarte le dorim listate la imprimantă și care este imprimanta la care urmează să fie tipărite.
- Stabilim care rapoarte le dorim salvate pe disc (în directorul de arhivare) și în ce locație să fie salvate (inclusiv în rețea cu utilizator și parolă).
- Stabilim care rapoarte le dorim trimise ca atașament pe email și către care adrese de email să plece.
- Stabilim care rapoarte le dorim să fie semnate cu certificatul nostru digital - semnătură electronică.
2.
Putem crea pentru fiecare firmă la care ținem contabilitatea în Nexus ERP liste cu declarații (112, 300, etc) pe care trebuie să le depunem online conform vectorului fiscal (lună, trimestru, semestru, an).
- Stabilim care declarații vor fi tipărite după depunere și care este imprimanta la care urmează să fie tipărite.
- Stabilim care declarații vor fi salvate pe disc după depunere (în directorul de arhivare) și în ce locație să fie salvate (inclusiv în rețea cu utilizator și parolă).