Modificare Declaratia 205/2018 (depunere pentru an fiscal 2017)

Am modificat declaratia 205/2018(depunere pentru anul fiscal 2017) astfel:
In modulul Societati- Date fiscale - am adaugat campul Cod fiscal succesor - denumit in declaratia 205 "Cod de identificare fiscală a succesorului".
Daca campul este completat, la culegere, se va completa automat in sectiunea 1 - Date de identificare ale platitorului de venit CUI-ul succesorului si se va bifa optiunea "Declaratie potrivit art. 90" denumita in declaratia 205 Declaraţie depusă potrivit art.90 alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură fiscală.
Modificarea va fi disponibila incepand cu update-ul 18.6