Modul nou "Planificare resurse lucrari zootehnice"

In aplicatia Nexus Gestiune Agricola am creat modulul Previzionare resurse lucrari zootehnice.
Scopul acestui modul este, pe de o parte, analiza comparativa intre consumurile previzionate de resurse pentru activitatile de furajare si intretinere a animalelor si consumurle reale si, pe de alta parte, analiza comparativa intre productia obtinuta din exploatarea animalelor si cea previzionata.
Operarea in acest modul este facilitata de existenta unor asistenti pentru generarea bonurilor de consum si a bonurilor de predare productie. De asemenea, alocarea si urmarirea resurselor se face in mod vizual in instrumentul de programare de tip calendar inclus.

In antetul modulului avem denumirea previziunii, de exemplu: "Furajare vaci categorie G1", centrul de profit, denumirea lucrarii zootehnice pentru care se realizeaza previziunea, dupa cum se poate observa si in imaginile de mai sus am realizat o lucrare cu numele "Furajare animale". Tot pe antet avem si denumirea produsului obtinut, perioada previzionarii si productie/ cap, adica 20 L lapte/ cap de animal, in cazul nostru.
In prima pagina a modulului, Resurse, avem o evidenta a resurselor care ulterior vor fi date in consum in functie de numarul de capete planificate in pagina de planificari. O resursa poate fi adaugata fie din nomenclator, dintr-o operatie, o reteta sau dintr-o alta previzionare. In pagina a doua, Planificari se pot genera planificari pe o perioada pe care o va introduce utilizatorul. La deschiderea asistentului perioada este completata automat cu data de inceput si cea de sfarsit a previzionarii. De asemenea, utilizatorul va introduce si numarul de capete pentru care se va genera planificarea, 11 in cazul nostru, dupa cum se poate observa in imaginea a doua. O planificare nu poate fi realizata de doua ori pentru aceeasi zi.
In pagina de Bonuri de consum se pot genera bonurile de consum pentru resursele utilizate cu ajutorul asistentului "Adaug lucrari efectuate si consumul acestora". Cantitatea de pe bonul de consum se calculeaza potrivit urmatoarei formule: cantitatea de resurse din pagina de resurse (2000 KG Furaj uscat, de exemplu) impartita la numarul total de capete din cadrul planificarii (308, din exemplul nostru) ori nr de capete pe care il introduce utilizatorul in cadrul asistentului (de exemplu, 2) si obtinem astfel cantitatea totala de furaj uscat consumata = 12.99. In momentul generarii bonului de consum se adauga si o lucrare realizata in pagina de Lucrari realizate.
In pagina Sinteza consumuri putem observa o comparatie intre cantitatea previzionata si cea realizata, respectiv valoarea previzionata si valoarea realizata. Valoarea previzionata este calculata ca produs intre pretul de intrare al produsului din nomenclator si cantitatea previzionata, iar valoarea realizata se calculeaza ca produs intre pretul produsului din bonul de consum si cantitatea realizata.
De asemenea, exista si o pagina cu bonuri de predare. Bonurile de predare se genereaza cu ajutorul asistentului "Generare bonuri de predare". Atat bonurile de predare, cat si bonurile de consum se gasesc in modulele cu acelasi nume: "Bonuri de predare a productiei" si "Bonuri de consum materiale".
Tot in acest modul se gasesc si rapoartele "Lista previzionare lucrari zootehnice" care ofera o imagine asupra previzionarilor realizate si a planificarilor corespunzatoare, "Lista lucrari zootehnice", "Lista lucrari realizate", "Centralizare consumuri". Toate aceste rapoarte permit gruparea si filtrarea dupa diverse campuri precum, "Denumirea previziunii", "Nr de capete", "Centru de profit", "Denumire produs" etc.