Includere camp Furnizor in raportul "Facturi de achitat in devize" din modulul Urmarire furnizori

Am introdus in aplicatia NexusERP(v.18.0.1), modulul Urmarire furnizori, posibilitatea de a afisa in raportul "Facturi de achitat in devize", coloana Furnizor. De asemenea, am introdus si posibilitatea de a se realiza filtrare dupa acesta.