| v. urmatoare | Nexus Media | Articol anterior | Articol următor

Am adaugat in aplicatia NexusERP (v.17.25.), la Instrumente/ Setari generale/ Interfata, optiunea "Utilizare Control+Enter pt. copiarea valorilor de pe documentul anterior" (implicit debifata).

Astfel, informatiile privind documentul anterior sunt preluate doar in cazul in care este utilizata scurtatura "Control + Enter" (sau adaugare prin copiere) in acest fel optimizandu-se adaugarea de documente blank.