Pentru a avea o evidenta detaliata a articolelor care intra in alcatuirirea planificarii bugetului de venituri si cheltuieli, am inclus in modulul "Planificare bugete venituri si cheltuieli" asistentii "Adaug articol - venituri" si "Adaug articol - cheltuieli".
Prin utilizarea celor doi asistenti se poate realiza o detaliere pentru fiecare cont privind articolele care compun planificarea veniturilor, respectiv cheltuielilor pentru contul respectiv. Detalierea se realizeaza pe fiecare luna in parte.

| v. urmatoare | Nexus Media