adaug din stoc gestiune sursa

Includere functionalitate "Adaugare din stocul gestiunii sursa" in modulul Comenzi interne

In aplicatia NexusERP(v.17.26.0), in modulul Comenzi interne, am introdus in sectiunea Adaug din cadrul unui document, un nou tip de adaugare, si anume: Adaugare din stocul gestiunii sursa. In cadrul acestui asistent se va tine cont de urmatoarele filtre: gestiunea sursa a comenzi, denumirea produsului, cat si de codul extern al acestuia.