Import decizii salarizare din fisier extern

Am introdus in aplicatia NexusERP(v.17.18.0), in cadrul modulului Salarii-> Asistenti, posibilitatea de a realiza importul deciziilor de salarizare. Aceasta se gaseste in lista de importuri, cu denumire: Import decizii salarizare din fisier extern.

Importul se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete.

 • Apelarea procedurii stocate importex_decizii_salarizare_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului.
Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:
Tabel: Sal_Salariu.
Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

Lista coloane import:
 • id_importex - varchar(25) - ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)

 • id_salariat - varchar(25) - Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cnp_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)

 • cnp_salariat - varchar(13) - Codul numeric personal al salariatului (CNP) (optional daca se specifica id_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)

 • marca_salariat - varchar(13) - Marca salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau cnp_salariat sau den_salariat)

 • den_salariat - varchar(100) - Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau cnp_salariat sau marca_salariat)

 • id_contract - varchar(25) - Codul intern al contractului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_contract sau data_contract)

 • numar_contract - varchar(20) - Numarul contractului de munca (optional daca se specifica id_contract sau data_contract)

 • data_contract - date - Data contractului de munca (optional daca se specifica id_contract sau numar_contract)

 • data_decizie - date - Data decizie

 • numar_decizie - numeric(10,0) - Numar decizie

 • salariu - numeric(10,0) - Salariul negocial

 • ore_locm - numeric(2,0) - Ore loc de munca

 • ore_norm - numeric(2,0) - Ore normate