Acces la data din alte aplicatii destinat stocurilor

Am introdus in cadrul aplicatiei NexusERP(v.17.17.0.), un view pentru accesul la date din alte aplicatii, destinat stocurilor:
select
           den_gestiune, -- denumirea gestiunii
           den_produs, -- denumirea articolului
           cod_produs, -- codul articolului
           cod_selectie_produs, -- codul de selectie articolului
           serie_produs, -- seria / lotul produsului
           data_expirare, -- data expirarii
           stoc, -- stocul curent
           rezervat, -- stocul rezervat
           data_ultima_intrare, -- data ultimei intrari
           data_modificare, -- data ultimei modificari
-- urmeaza o serie de campuri destinate filtrelor
           pl_gest, id_gest, pl_pr, id_pr

from dbo.accesex_stoc_view