Acces la date din alte aplicatii destinat preturilor de vanzare

Am introdus in cadrul aplicatiei NexusERP(v.17.17.0.), un view pentru accesul la date din alte aplicatii, destinat preturilor de vanzare:

select
          tip_oferta, -- tipul de oferta: Oferta generala de pret / Oferta pe grup / Contract oferta pe client
          den_gestiune, -- denumirea gestiunii
          den_produs, -- denumirea articolului
          cod_produs, -- codul articolului
          cod_selectie_produs, -- codul de selectie articolului
          den_client, -- denumirea clientului (doar pentru listele de tip [Contract oferta pe client])
          cod_client, -- CIF/CNP-ul clientului (doar pentru listele de tip [Contract oferta pe client])
          den_grup_oferta, -- denumirea grupului de oferta (doar pentru listele de tip [Oferta pe grup])
          pret_vanzare, -- pret de vanzare fara TVA
          pret_vanzare_tva, -- pret de vanzare cu TVA
          moneda, -- moneda in care sunt exprimate preturile
          cota_tva, -- cota TVA
          promotii_permise, -- ID-urile promotiilor permise
          data_modificare, -- data ultimei modificari
-- urmeaza o serie de campuri destinate filtrelor
           pl_gest, id_gest, pl_part, id_part, id_disc, pl_pr, id_pr, cod_pr, pl_dev, id_dev
from accesex_preturi_lista_view

Observatie: La consultarea pretului se impune urmatoarea ordine:

  1. Contractul oferta cu clientul

  2. Oferta pe grupul din care face parte clientul

  3. Lista generala de pret