import gestiuni

Asistent adaugare gestiuni pe listele de pret in modulul "Management preturi de vanzare"

Am introdus in modulul Management preturi de vanzare, in aplicatia NexusERP(v.17.17.0), in optiunea Asistent, functionalitate: Adaugare gestiune pe listele de pret. Acest asistent este folosit pentru a adauga in cadrul unei liste de pret, in tab-ul Gestiuni, o noua gestiune.