Declaratie I.T.M. calculare numar salariati

Modul Xecutive.Declaratii I.T.M.
Am modificat calculul numarului de salariati in declaratie conform contractelor individuale de munca care sunt in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se depune declaratia fiscala.