Includere coloane noi in gridul de coloane al modulul "Bonuri fiscale"

Am introdus in modulul Bonuri fiscale din cadrul aplicatiei NexusERP(v.17.12.0), posibilitate de a adauga in gridul de coloane al modulului, urmatoarele coloane: Serie aviz, Numar aviz, Utilizator creare (Casier), Utilizator modificare si Data si ora creare bon. De asemenea, am adaugat si in gridul de linii al modulului, coloanele: Data creare bon, Casier (Utilizator creare) si Utilizator modificare.