Borderou achizitie deseuri metalice feroase si neferoase cu includere anexa

Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportului Borderou achizitie deseuri metalice feroase si neferoase optiune de includere anexa.
In cazul in care este selecatat aceasta optiune in cadrul subsilului raportului va fi inclus textul:

Anexa la Borderoul de achizitie de deseuri metalice feroase si neferoase si a aliajelor acestora
Subsemnatul cu datele de identificare prevazute in cuprinsul borderoului, declar ca mi s-a adus si am luat la cunostinta faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 62 lit. f) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, sunt venituri neimpozabile "veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal".
1. Cunosc faptul ca falsul in declaratie constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.
2. Declar pe propria raspundere ca deseurile pe care le predau sunt deseuri de patrimoniu personal, asumandu-mi consecintele raspunderii penale.
3. Am citit/mi s-a citit continutul prezentei anexe, fapt pentru care semnez/aplic amprenta.