Posibilitate filtare si grupare dupa campul Data livrare din modulul "Comenzi de la clienti" si din rapoartele centralizare: "Borderou comenzi" si "Lista comenzi"

Am introdus in modulul Comenzi de la clienti, din cadrul aplicatiei NexusERP(v17.8), posibilitatea de a realiza filtrare si grupare dupa campul Data livrare. De asemenea, aceeasi functionalitate am introdus-o si in rapoartele de tip centralizare: Borderou comenzi si Lista comenzi.