Includere campuri pentru specificarea grupei din care face parte clasa produsului

La importul produselor prin protocol importex am adaugat coloanele id_grupa si den_grupa pentru specificarea grupelor din care fac parte clasele de produse.
Observatie: Procedura nu importa grupele negasite ci seteaza corect grupa pentru clasele nou-importate.