Introducere campuri Mijloc de transport si Foaie de parcurs in "Import bonuri de consum materiale prin protocolul Importex"

Am introdus in procedura de import bonuri de consum materiale prin protocolul importex, din cadrul modulului Bon de consum materiale, campurile suplimentare:


  • id_transport varchar (25) Id-ul mijlocului de transport
  • ;
  • nume_transport varchar (20) Numele mijlocului de transport (optional daca se specifica id_transport)
  • .


  • id_foaieparcurs varchar (25) - Id-ul foii de parcurs
  • ;
  • serie_fparcurs varchar (10) - Seria foii de parcurs
  • ;
  • numar_fparcurs varchar (20) - Numarul foii de parcurs;
  • data_fparcurs date - Data foii de parcurs.