| v.17.1.0 | Nexus Media | Articol anterior | Articol următor

Incepând cu data de 01.01.2017, se modifica cota standard de TVA . Noua cota de TVA va fi de 19 % în loc de 20%.

Noile masuri impun realizarea unor modificari în programul Nexus ERP precum: modificarea cotei de TVA pentru produse,recalcularea preturilor de vânzare si întocmirea proceselor verbale de modificare pret (în cazul marfurilor cu amanuntul). Acesti pasi sunt descrisi în cele ce urmeaza.

1.Definim cota de TVA de 19 % (daca nu este deja creata)
Intram în modulul Nomenclatoare -> Administrare-> Cote de TVA-> selectam Butonul Adaugare(din stânga sus). Completam în câmpul Valoare : 19 si salvam cu butonul Salvez (din dreapta sus).

Dupa ce am salvat cota de tva, în aceeasi fereastra selectam casa de marcat în câmpul Periferic fiscal si codul aferent acestei cote de tva (daca se folosesc dispozitive fiscale legate la NexusERP).
!! Atentie !! Daca utilizati interfete de vânzari conectate la dispozitive fiscale (case de marcat si imprimante fiscale) trebuie sa aveti în vedere adaugarea în memoria fiscala a dispozitivelor, noua cota de TVA (va trebui sa contactati furnizorul sau personalul de service a dispozitivelor fiscale).


2.Modificarea cotei de tva care se aplica pe clase de bunuri:
Aceasta operatie se poate realiza fie automat (daca toate produsele a caror cota de tva dorim sa o modificam sunt cuprinse într-o clasa distincta), fie manual.
Realizarea automata (în cazul în care produsele ce fac obiectul acestei modificari sunt incluse în clase distincte):
În Modulul Nomenclatoare -> Administrare ->Bunuri si servicii- articole-> Selectam functia Asistent (din meniul de sus) si optiunea Modifica cota TVA -> Selectam clasa-/clasele care contin produsele vizate.

În fereastra care se deschide : selectam clasa/clasele pentru care dorim sa modificam cota TVA. Bifam cele doua optiuni de jos: Schimbam cota TVA de intrare respectiv Schimba cota TVA de iesire si completam cele 4 câmpuri cu valoarea TVA actuala a clasei (20) si valoarea TVA cu care dorim sa o înlocuim (19).

Selectam optiunea Modific (sau tasta F12 ) si confirmam modificarea realizata (Butonul OK) .

Realizarea manuala a modificarii cotei TVA: Schimbarea manuala a cotei de TVA pentru produse, presupune intrarea manuala pe fiecare produs si înlocuirea cotei de TVA astfel:
Se intra în Meniul Nomeclatoare -> Administrare-> Bunuri si servicii- Articole -> selectam din aceasta fereastra unul din produse si completam în câmpurile % TVA achizitie/intrare si % TVA vânzare/iesire valoarea noii cote TVA . Validam operatia din butonul Salvez din meniul din dreapta sus.


3.Modificarea preturilor de vânzare pentru marfuri cu amanuntul:
Deoarece produsele au fost introduse în stoc (din facturile de intrare) cu tva 20%, înregistram un proces verbal de modificare pret pentru acestea.
În modulul Interne->Documente interne-> P.V. modificare pret M.A-> selectam butonul Adauga pentru întocmirea procesului verbal->Adaug Stoc L.C. (luna curenta).

În fereastra noua, nu completam nimic în câmpul De la data. În câmpul Pâna la data completam data 31.12.2016. Câmpul Furnizor ramâne necompletat, astfel programul va efectua aceasta operatie pentru toti furnizorii. Selectam în câmpul Cota de TVA valoarea 20 caci aceasta este valoarea de tva pe care dorim sa o modificam .

Bifam în functie de decizia luata de conducerea unitatii:
- optiunea 2: Aplica cota de TVA din nomenclator modificând pretul,
- optiunea 3: Aplica cota de TVA din nomenclator pastrând acelasi pret de vânzare
Ulterior trebuie data si comanda Actualizeaza listele de pret (doar în cazul în care s-a optat pentru Optiunea 2 care modifica pretul de vânzare).


4.Rotunjire preturi finale:
În cazul în care calculul rezultat în urma modificarii preturilor ar trebui rotunjit, în modulul Interne->Documente interne-> P.V. modificare pret M.A selectam butonul Modific cu X% (în bara de sus a paginii, în mijloc). Nu se completeaza nimic în rubrica Procent (aceasta se completeaza doar daca dorim marirea pretului cu un anumit procent- nu este cazul acum). Mai jos, completam doar în câmpurile din stanga si dreapta, în functie de ce rotunjire dorim. (În cazul nostru : 0.01 în partea stânga, respectiv 0.05 în partea drepta).

În final Apasam butonul Calculez pentu actualizarea preturilor acestor produse si salvam aceste modificari cu butonul Salvez din partea stânga sus.
Acestia sunt toti pasii necesari configurarii noilor preturi pentru vânzarea produselor având cota de TVA de 19% conform legii.


5.Actualizarea cotei de TVA în nomenclatorul de societati
La listarea facturii de client (Iesiri-Facturi clienti) pentru a aparea cota de TVA 19% pe factura, aceasta trebuie introdusa în Nomenclatoare-Administrare-Societati - în câmpul Cota TVA.
Daca se mai lucreaza în sesiuni anterioare 01.01.2017 si doriti listarea unei facturi cu TVA 20% va trebui sa modificati înainte de listare valoarea cotei în 20.

Succes!