Salarii - actualizare contracte de munca conform Revisal v.6.0.6

Am actualizat Nexus ERP conform Aplicatiei Revsal versiunea 6.0.6, conform prevederilor HG nr. 1.105 prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500/2011.

1. Am actualizat nomenclatorul privind temeiurile legale de suspendare contracte de munca:
cu introducerea temeiurilor:

 • Art50LiteraC = Carantina
 • Art.51Alin1LiteraG = Art.51 Alin 1 litera g):concediu de acomodare

  2. Am introdus posibilitatea de mutare contracte prin:
 • Transfer (Transferarea de contracte din registrul angajatorului cedent, contracte care fac obiectul unui transfer de intreprindere in baza legii nr.67/2006)
 • Schimbare loc munca (Schimbarea locului de munca pentru contracte din registrul angajatorului cedent la o alta entitate a acestuia, in cazul in care cele doua entitati ale angajatorului gestioneaza in mod independent registrul)
 • Schimbare gestiune (Schimbarea gestiunii contractelor deja adaugate in aplicatie, intre doua entitati ale aceluiasi angajator, de regula, cu ocazia luarii/revocarii deciziei de delegare a competentei de gestionare a registrului pentru una sau mai multe unitati ale angajatorului fara personalitate juridica ( de tip sucursala, agentie, reprezentanta))

  Fisierul de mutare de contracte - ca urmare a unui transfer de intreprindere, a schimbarii locului de munca al unor salariati de la o entitate a angajatorului la o alta entitate a aceluiasi angajator sau a schimbarii registrului de evidenta a contractelor unor salariati de la un nivel structural al angajatorului la altul, se genereaza de catre angajatorul cedent, care trebuie sa puna la dispozitia angajatorului cesionar informatiile de registru aferente angajatorului sursa, salariatilor pentru care are loc mutarea contractelor si contractelor individuale de munca în cauza.

  Angajatorul cedent trebuie sa genereze fisierul de mutare contracte in format .RVS, care prezinta aceeasi structura cu cea a fisierului de transmitere a registrului catre inspectoratul teritorial de munca. Acesta contine salariatii pentru care a fost operata mutarea de contracte si contractele mutate. Contractele mutate se evidentiaza in registrul angajatorului cedent prin starea curenta ContractStareMutare. Detaliile mutarii, referitoare la angajatorul destinatar (cesionar) se completeaza in cadrul elementelor structurii StareCurenta aferente starii ContractStareMutare.

  Angajatorul cesionar preia fisierul de mutare contracte in registrul propriu, salariatii ale caror contracte au fost mutate si contractele in sine fiind adaugate inregistrarilor de salariati si contracte din registrul propriu. Trebuie avuta in vedere respectarea unicitatii identificatorilor, atat pentru salariati (CNP), cat si pentru contracte (numar contract & data contract) in cadrul registrului rezultat prin preluarea fisierului de mutare. Detaliile mutarii, referitoare la angajatorul sursa (cedent), se completeaza in cadrul elementelor structurii DetaliiMutare. Starea curenta a contractelor preluate, evidentiata prin elementele structurii StareCurenta, trebuie sa fie conforma starii contractelor din registrul angajatorului cedent, valabila la data mutarii (corespunzatoare valorii elementului StarePrecedenta daca exista un cod de stare completat sau ContractStareActiv in caz contrar).