Copiere vizualizare campuri 01

Optiuni suplimentare copiere configurare vizualizare editare (document, tabel linii, editare linii)

Am adaugat in fereastra de mutare a setarilor de vizualizare din aplicatia NexusERP (v.16.40.) itemii:

  • Configurare fereastra de editare a documentului;
  • Configurare coloane vizibile in tabelul ce contine liniile documentului;
  • Configurare fereastra de editare a liniilor documentului;

    Astfel, se ofera posibilitatea copierii setarilor privind modul de vizualizare de pe o societate pe alta si de pe un utilizator pe altul.

    Setarile privind configurarea ferestrei de editare a unui document si a liniilor unui document sunt valabile pentru toti utilizatorii si pentru fiecare societate in parte, in schimb cele privind coloanele vizibile in tabelul ce contine liniile documentului sunt pastrare pe fiecare utilizator in parte si pe fiecare societate in parte.