import produse salvare erori

Export rezultate validare date la importul produselor

In fereastra de import produse (protocol IMPORTEX) din nomenclatorul de bunuri si servicii - Articole am creat optiunea: Exporta rezultate in format XLS. Aceasta are ca efect crearea unui fisier XLS care contine datele importate, aduse in formatul IMPORTEX. Ultima coloana a acestui fisier contine si erorile generate de operatiile de validare a datelor.