Filtrare dupa punct de lucru partener in module urmarire

In conditiile in care se lucreaza cu puncte de lucru pentru parteneri in aplicatia NexusERP (v.16.33.), am introdus coloana "Puncte de lucru" in lista de coloane disponibile in cadrul modulelor "Parteneri", "Urmarire clienti" si "Urmarire furnizori", cu posibilitatea filtrarii in grid.
In plus acest camp s-a adaugat si in lista de filtre puse la dispozitie in cadrul rapoartelor de la modulele "Urmarire clienti" si "Urmarire furnizori".