Import sporuri salarii din fisier extern (Excel, TXT)


Model fisier XLS pentru import sporuri salarii

Am introdus in Nexus Salarii asistent de import sporuru salarii pentru luna in curs din diferite formate (TXT, CSV, XLS).
Pentru realizarea importului sunt necesare:

  • identificarea salariatului (una din valorile: id_salariat, cnp_salariat, marca_salariat, den_salariat)
  • specificare formatia de lucru (una din valorile: id_formatie, den_formatie) ; daca nu este specificata, se va completa cu cea existenta in contractul de munca
  • specificare formatia de lucru (una din valorile: id_formatie, den_formatie) ; daca nu este specificata, se va completa cu cea existenta in contractul de munca
  • specificare loc de munca (una din valorile: id_locmunca, den_locmunca) ; daca nu este specificat, se va completa cu cel existent in contractul de munca
  • specificare contract de munca (una din valorile: id_contract, numar_contract, data_contract) ; daca nu este specificat, se va completa cu cel mai nou contract de munca
  • specificare spor (una din valorile: id_spor, den_spor;Obligatoriu una din valori)
  • specificare valori spor (una din valorile: ore, procent, valoare;Obligatoriu una din valori)