Declaratia 394 in Nexus ERP incepand cu 2016

Modificari importante privind operarea documentelor in Nexus.ERP si raportarea acestora in D394 2016.

 • Vom crea o noua declaratie D394 2016. Am pastrat versiunea anterioara a D394 pentru a putea redepune declaratiile aferente perioadei anterioare anului 2016

  Se va genera D394 2016 chiar daca nu sunt operatiuni in luna.
  Raportarea se face si pentru operatiunile derulate cu neplatitori de tva inclusiv cu persoanele fizice.

 • Am modificat modulele Facturi clienti si Facturi furnizori astfel incat daca se seteaza bifa taxare inversa si partenerul este din Romania , automat se deschide un combo cu cele 11 tipuri de taxara inversa prevazute in D394 2016. Alegerea unei optiuni din combo va fi obligatorie.
  Important este sa se emita facturi cu taxare inversa separat pentru fiecare tip in parte pentru o raportare corecta a numarului de facturi.


 • Facturile de client trebuie introduse obligatoriu cu Serie si Numar, folositi nomenclatorul de carnete in acest sens. Carnetele de facturi definite in modul nomenclatoare trebuie sa aiba bifate optiunile de verificare cronologica a emiterii acestora.
  Se opereaza la Facturi clienti si facturile anulate . Pentru anularea unei numar se face click dreapta pe document si se da comanda anulare, pentru a putea raporta in D394 2016 facturile anulate cu serie si numar in mod corespunzator.
  In D394 2016 se raporteaza si se verifica de catre ANAF continuitatea seriilor si numerelor de facturi emise de aceea trebuie acordata o mare atentie acestui aspect.

 • Facturile emise prin autofacturare pentru colectare de tva trebuie operate la Facturi clienti selectand din nomenclatorul de documente tipul Autofactura pentru ca aplicatia sa culeaga corect informatiile in D394 2016 privind seria si numarul acestora.

 • Pentru produsele facturate cu taxare inversa trebuie completat obligatoriu codul si denumirea NC a produselor raportate, optiunea exista in Nomenclatorul de produse pentru fiecare produs in parte.

 • La modulul de intrari Facturi furnizoriam modificat denumirea la PV achizitie in Borderou achizitie si am adaugat un nou tip de document Fila carnet agricol pentru achizitiile de la persoane fizice a produselor agricole.
  In cazul acestor documente de achizitie de la persoane fizice, la validare se va deschide un combo cu cele 7 tipuri de achizitii prevazuta in D394 2016, selectarea unei optiuni este obligatorie.

  BONURILE FISCALE
 • Numarul de case de marcat si numarul Bonurilor fiscale , valoarea bazei impozabile si tva se vor prelua automat din retail.

 • Toate vanzarile cu bonuri fiscale se vor opera incepand cu anul 2016 in modulul special din modulul Retail, meniul Bonuri Fiscale (societatile platitoare de TVA nu mai pot opera aceste operatiuni in Financiar sau Facturi clienti).

  Exista 3 cazuri de vanzari prin casa de marcat ce trebuie raportate in D394 2016, pentru fiecare caz se vor opera separat documentele astfel:
  1. bonurile fiscale pentru care s-a emis factura fiscala se vor opera pentru fiecare factura in parte cu informatiile serie si numar factura, numar bonuri (la o factura fiscala por fi alocate mai multe bonuri fiscale),datele partenerului, total baza impozabila, total TVA defalcat pe cotele 20,9 si 5.
  2. bonurile ficale care au inscris pe bon codul fiscal al partenerului se vor opera completand informatiile legate de partener (se poate crea un singur partener generic de ex. Cod fiscal pe bon), numarul de bonuri, valoare baza si TVA defalcat pe cotele 20,9 si 5 fara a completa informatii legate de serie si numar factura.
  3. bonurile fiscale care nu se incadreaza la punctele 1 si 2 se vor opera cu informatii legate de total numar bonuri, valoare baza si TVA defalcat pe cotele 20,9 si 5 fara a completa informatii legate de partener sau serie si numar factura.


 • Toate documentele care implica calcul tva trebuie operate la Facturi furnizori respectiv Facturi clienti nu prin modulele din Financiar.

 • In cazul in care se va bifa casuta Cerere rambursare TVA in D394 2016, se va deschide un combo cu cele 4 tipuri de achizitii de imobile ce trebuie raportate.
  Valorile acestora se vor completa de utilizator manual, urmand ca Nexus.ERP sa recalculeze automat celelalte valori in cartusul I.3.

  Aceste modificari sunt disponibile pentru instalare in Versiunea V16.3 incepand cu data de 15.01.2016 pentru operarea documentelor, formularul de declaratie va fi disponibil imediat ce apare pe ANAF.ro