Optiuni suplimentare sincronizare salariati

Am introdus in Nexus Salarii optiuni suplimenare la sincronizarea salariatilor:

  • Nu adauga, in luna curenta, bonurile de lucru neutilizate din luna anterioara
  • Adauga cate un bon de lucru pentru fiecare formatie existenta (multiplicare) si pentru fiecare salariat in parte
  • Adauga sporurile, in luna curenta, conform lunii anterioare
  • Adauga sporurile, in luna curenta, conform registrul salariatilor