Repartizare cheltuieli pe centre de profit

Începând cu versiunea 19.32 au fost operate următoarele modificări în modulul Centre de profit: 1. Procentele de repartizare vor fi salvate pe fiecare lună. 2. Am creat un asistent pentru reinitializarea repartizărilor conform lunii anterioare. De asemenea, reinitializarea se realizează [...]

bilant semestrial01

Raportari semestriale la 30.06.2019 aprobate prin OMFP 2493/2019.

Am actualizat Bilantul semestrial pentru anul 2019 conform OMFP 2493/2019. Cele mai multe modificari au fost operate asupra Formularului 30 - Date informative, unde au avut loc eliminari si adaugari de randuri noi. Ca urmare a modificarilor efectuate a fost necesar sa actualizam formulele de calcul [...]

Bilanț anual 2018

Am actualizat Bilanțul anual pentru 2018. S-au adăugat următoarele rânduri: - "Contribuția asiguratorie pentru muncă" - "Impozitul specific unor activități" - "Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii" - [...]