Repartizare cheltuieli pe centre de profit

Începând cu versiunea 19.32 au fost operate următoarele modificări în modulul Centre de profit: 1. Procentele de repartizare vor fi salvate pe fiecare lună. 2. Am creat un asistent pentru reinitializarea repartizărilor conform lunii anterioare. De asemenea, reinitializarea se realizează [...]

bilant semestrial01

Raportari semestriale la 30.06.2019 aprobate prin OMFP 2493/2019.

Am actualizat Bilantul semestrial pentru anul 2019 conform OMFP 2493/2019. Cele mai multe modificari au fost operate asupra Formularului 30 - Date informative, unde au avut loc eliminari si adaugari de randuri noi. Ca urmare a modificarilor efectuate a fost necesar sa actualizam formulele de calcul [...]

Bilanț anual 2018

Am actualizat Bilanțul anual pentru 2018. S-au adăugat următoarele rânduri: - "Contribuția asiguratorie pentru muncă" - "Impozitul specific unor activități" - "Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii" - [...]

Avertizare depășire buget în modulul Bugete venituri și cheltuieli

În modulul Bugete venituri si cheltuieli am activat avertizările și am creat o funcție care analizează dacă cheltuielile realizate sunt mai mari decât cele bugetate. Avertizarea se declansează la deschiderea modulului. Funcționalitatea va fi disponibilă începând cu versiunea 18.29...

Posibilitate listare indicatori pe puncte de lucru

La apelarea procedurii de calcul a formularelor de indicatori am introdus o fereastra in care se poate selecta si punctul de lucru.Aceasta modificare este valabila doar pentru cazul in care se foloseste optiunea "Generez Balanta si Articole contabile pe Puncte de lucru". ...