Am adaugat in aplicatia Nexus (v.13), in grupul Interne => Protectia datelor personale, modulul “Garantii”. Rolul acestui modul este de Nomenclator. In cazul in care sunt permise transferuri de date catre o tara terta sau o organizatie internationala ar trebui sa fie luate in considerare o serie de garantii adecvate care sa asigure protectia datelor cu caracter personal.

Potrivit Art. 104 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (RGPD 2018) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, tara terta ar trebui sa ofere garantii care sa asigure un nivel adecvat de protectie, echivalent in esenta cu cel asigurat in cadrul Uniunii, in special atunci cand datele cu caracter personal sunt prelucrate in unul sau mai multe sectoare specifice. In special, tara terta ar trebui sa asigure o supraveghere efectiva independenta in materie de protectie a datelor si sa prevada mecanisme de cooperare cu autoritatile statelor membre de protectie a datelor, iar persoanele vizate ar trebui sa beneficieze de drepturi efective si opozabile si de reparatii efective pe cale administrativa si judiciara.

Pentru fiecare garantie se va completa denumirea acesteia, o scurta descriere si partenerul care va beneficia de garantia respectiva. In cazul in care garantia este in format fizic aceasta va fi scanata si adaugata apoi in tab-ul de link-uri, iar daca este in format electronic, de asemenea, va fi adaugata in arhiva de documente.

| v. urmatoare | Nexus Media