Începând cu versiunea 21.11.189 am actualizat declarația 300 conform OPANAF nr. 632/2021.
Pentru generarea decontului consolidat, trebuie creată o societate centralizatoare. Societățile care fac parte din grup trebuie atașate la societatea centralizatoare.
Opțiunea de "Decont consolidat" din Declarația 300 este activă doar pentru societățile de tip centralizare.
NOTA!
La culegere, pro rata va fi implicit 100% urmând ca utilizatorul să modifice valoarea acesteia și a ajustărilor acolo unde este cazul.

| v.21.11.189 | Nexus Media