Începând cu versiunea 21.14.103 am inclus posibilitatea de generare a declarației privind beneficiarii reali.
Beneficiarii reali se vor adăuga în tabul "Conducere" din modulul "Societăți", având calitatea de "Beneficiar real".
Declarația se generează din modulul "Sociețăti" -->"Rapoarte"-->"Declarație privind beneficiarii reali".
Raportul conține o setare privind numărul formularului care se dorește a fi generat.
Formularul nr.6 -va fi utilizat numai în situatia în care declarația este dată în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal.
Formularul nr.6A - este orientativ și poate fi utilizat în cazul declarațiilor pe propria răspundere sub semnatură privată.

Important!
Reprezentantul legal va fi preluat din prima semnătură specificată pe raport în tabul Texte. Dacă nu se specifică se va prelua primul reprezentant legal din pagina [Conducere] a modulului [Societăți].
Imputernicitul va fi preluat din a doua semnătură specificată pe raport în tabul Texte. Dacă nu se specifică se va prelua reprezentantul legal din pagina [Conducere] a modulului [Societăți] .| v.21.14.103 | Nexus Media