Am actualizat Bilanțul anual pentru 2018.
S-au adăugat următoarele rânduri:
- "Contribuția asiguratorie pentru muncă"
- "Impozitul specific unor activități"
- "Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii"
- "dividendele interimare repartizate"

În plus, au fost realizate modificările asupra formulelor de calcul la rândurile deja existente.

| v.19.9 | Nexus Media