In aplicatia Nexus ERP, in modulul Note de transfer intre gestiuni, incepand cu update-ul 17.14 am adaugat un asistent : "Asistent regrupare marfuri". Astfel, marfurile pot fi repartizate intre gestiuni in doua moduri:

  • dupa cantitatea medie vanzari (toate gestiunile ce au vanzari mai mari decat cantitatea medie vor primi marfa de la cele ce au cantitatea sub medie)

  • ponderat dupa procentul de vanzari (gestiunile vor primi sau ceda marfa in functie de procentul de vanzari).

  • | v.17.9.0 | Nexus Media