În cadrul modulului "Comenzi producție" am adăugat asistentul "Generare comenzi interne". În cazul în care există produse pe stoc, iar acel subansamblu nu a fost trimis în lansare se va genera comanda internă pentru necesarul rămas. Utilizatorul are posibilitatea de a selecta contul de pe care vrea să aducă, dar și gestiunea. Dacă nu se selectează nicio gestiune, atunci vor fi aduse produsele de pe toate gestiunile unde există stoc.
Funcționalitatea va fi disponibilă începând cu versiunea 21.15.

| v.21.15 | Nexus Media