Am actualizat Bilantul pentru anul 2017 (modulele Bilant prescurtat, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Note explicative) conform OMFP nr.470/2018.
Cele mai multe modificari au fost operate asupra Formularului 30 - Date informative, unde au avut loc eliminari si adaugari de randuri noi. Ca urmare a modificarilor efectuate a fost necesar sa actualizam formulele de calcul pentru realizarea totalurilor.

Pentru generarea bilantului pentru anul 2017 efectuam urmatorii pasi:
1. Se intra in modulul Bilant -> F10 - Bilant prescurtat si se apasa butonul Reinitializez ->Toate formularele implicite;
2. Se executa procedura de culegere a datelor accesand butonul Colectez -> Toate formularele;
3. Se executa calculul prin apasarea butonului Calcul -> Toate formularele;
4. Se genereaza fisierul .xml pentru DUKIntegrator sau pentru PDF prin apelarea butonului Export si alegerea uneia dintre cele 2 optiuni.
5. Se verifica corectitudinea datelor din bilant cu ajutorul DUKIntegrator sau al PDF-ului.

Culegerea si calculul datelor se pot realiza fie pentru fiecare formular in parte fie pentru toate formularele.
Modificarea este disponibila incepand cu update-ul 18.7.

| v.18.7.1 | Nexus Media